Jesus återkomst

/segunda-venida-.jpg

Jesus kommer snart...är du redo, är jag redo, är vi redo?

Jesus andra ankomst är församlingens hopp och evangeliets höjdpunkt. Räddarens ankomst kommer att vara:             - verklig,                                                                                                                                                               - personlig,                                                                                                                                                         - synlig och världsvid.                                                                                                                                             När han återvänder kommer alla rättfärdiga som dött i tron på Kristus att uppstå för att tillsammans med de rättfärdiga som lever förhärligas och föras till himlen, medan de orättfärdiga kommer att dö. Tillståndet i världen idag och det förhållandet att nästan alla profetior uppfyllts tyder på att Kristus snart kommer tillbaka. Vi vet inte när det kommer att ske, så därför uppmanas vi att alltid vara redo.


Källa: Tit 2:13; Heb 9:28; Joh 14:1-3; Apg 1:9-11; Matt 24:14; Upp 1:7; Matt 24:43, 44; 1 Thess 4:13-18; 1 Kor 15:51-54; 2 Thess 1:7-10; 2:8; Upp 14:14-20; 19:11-21; Matt 24; Mark 13; Luk 21; 2 Tim 3:1-5; 1 Thess 5:1-6.

Hur kan vi vara redo för Jesus återkomst:

 

Tecken om Jesus återkomst:

http://denytterstatiden.blogspot.se/2015/05/fn-kallar-till-mote-for-globala_16.html

 

Mateus 24:1-39

Jesus talar om framtiden

När Jesus hade lämnat tempelområdet kom hans lärjungar och pekade på tempelbyggnaderna för att visa honom hur imponerande de var.

Men han sa till dem: Alla dessa byggnader kommer att jämnas med marken och inte en enda sten kommer att bli kvar på sin plats.

När han senare satt på Oljebergets sluttning tillsammans med lärjungarna frågade de honom: När kommer detta att ske? Vilka händelser föregår din återkomst och tidens slut?

Jesus sa till dem: Låt ingen lura er

för många ska komma och påstå att de är Messias, och de kommer att leda många vilse.

Ni kommer att få uppleva krig och höra rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Krig måste komma, men därmed är inte slutet inne.

Nationer och maktblock kommer att resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Men detta är bara början på de fasor som kommer.

Då kommer man att tortera er och döda er och hata er över hela världen därför att ni tillhör mig.

10 Många av er kommer att förneka sin tro och förråda och hata varandra.

11 Många falska profeter kommer att framträda och leda många vilse.

12 Och när synden tar sig hejdlösa uttryck överallt, kommer mångas kärlek att kallna.

13 Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta.

14 Och de goda nyheterna om Guds rike ska predikas i hela världen, så att alla nationer får höra dem. Sedan ska slutet komma.

15 Den som läser detta ska noga lägga märke till varje ord: När ni ser den avskyvärda gudabilden, som profeten Daniel berättar om, stå i helgedomen,

16 måste de som befinner sig i Judeen fly till bergen, och

17 de som sitter utanför sina hus får inte ens gå in för att packa,

18 och de som är på fälten får inte först springa hem för att hämta kläder.

19 Och stackars de kvinnor som är gravida när denna tid kommer, och stackars dem som har spädbarn!

20 Be att ni inte behöver fly på vintern eller på sabbatsdagen,

21 för det kommer att bli en så svår förföljelse att världen aldrig varken förr eller senare har sett något liknande.

22 Ja, om dessa dagar inte förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för Guds utvalda folks skull ska dessa dagar förkortas.

Jesus talar om sin återkomst

23 Om någon då säger till er: 'Nu har Messias kommit. Här är han, eller där är han

24 Många kommer nämligen att falskt utge sig för att vara Messias, och falska profeter kommer att framträda. De kommer att göra stora under, så att till och med Guds utvalda blir bedragna.

25 Kom ihåg att jag har varnat er!

26 Om någon alltså säger till er att Messias har kommit tillbaka och är ute i öknen, så bry er inte om att gå och se efter. Eller om man säger att han har gömt sig någonstans, så tro det inte!

27 För precis så som blixten flammar över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen, återvänder.

28 Och där liket är, där kommer gamarna att samlas.

29 Så fort den tidens förföljelser är slut kommer solen att förmörkas och månen att förlora sin glans. Stjärnorna ska slungas ur sina banor, och universums krafter ska skakas.

30 Därefter kommer tecknet på min ankomst att visa sig på himlen, och det kommer att höras jämmer och klagorop över hela jorden. Och jordens alla folk ska se mig komma på himlens skyar med makt och härlighet.

31 Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska jag sända ut mina änglar, och de ska samla in mina utvalda från jordens och himlens yttersta gränser.

32 Lär er nu något från fikonträdet. När saven stiger i grenarna och löven börjar spricka ut, då vet ni att sommaren snart är här.

33 På samma sätt kan ni veta att min återkomst är nära. Ja, den står för dörren när ni ser att allt detta börjar hända.

34 Då går denna tidsålder mot sitt slut.

35 Himmel och jord ska försvinna, men mina ord ska bestå för evigt.

Jesus talar om att vi ska vara vaksamma

36 Men ingen vet vilken dag eller vid vilken timme slutet kommer, inte ens änglarna. Nej, inte ens Guds Son. Bara Fadern vet det.

37-38 Världen kommer att vara lika sorglös som vanligt. Man kommer att äta och dricka och gifta sig precis som på Noas tid, innan floden plötsligt kom och drog med sig allt.

39 Människorna ville inte tro att det skulle hända, inte ens när Noa gick in i arken. Men floden kom och dränkte dem allesammans. Så kommer det att bli när jag kommer tillbaka.