Detevigalivet.nu

"Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet."

Johannes 5:24

"Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.  Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn."

1 Johannes 5:11-13

  1. Sanningen om Gud och de sanningar som man finner i Hans Ord ägs inte av någon religion eller något trossamfund, de tillhör endast Gud. Gud och hans sanningar finns där för alla som vill ta emot dem och honom i sitt liv.
  2. Varje person som vill kan välja fritt att göra Gud till Gud i sitt liv och de sanningar Gud uppenbarat i sitt Ord till en del av sitt liv. Detta är Gud största önskan, enligt hans Ord.
  3. Denne kommer att förvandlas av Guds Ande till att bli den Gud har tänkt sig att den skall vara: en person som återspeglar Guds avbild, Jesus karaktär. Hans liv kommer att i levande form spegla de positiva sanningar som Gud i sitt Ord har givit till alla människor. De som väljer detta kommer att verkligen bli fria.

”Jesus sa till dem: Ni är verkligen mina lärjungar om ni lever som jag säger att ni ska, och ni kommer att förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.”

Johannes 8:31, 32

Krister A. Pontvik, Stockholm, 2012-2017.